تاریخچه

شرکت پتروکاران (سهامی خاص)در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۷۰ بصورت سهام خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۰۹۳ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اراک و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ طی شماره ۷۱۴ در اداره ثبت شرکتها شهرستان شازند به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت در کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد، مجتمع پتروشیمی شازند و محل کارخانه در جاده قدمگاه روبروی نیروگاه شازند واقع گردیده است.